Ma 2020. július 10. péntek, Amália napja van. Holnap Nóra, Lili napja lesz.
Könyvtár szolgáltatásai

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Tompa Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

6422 Tompa, Szabadság tér 5.

 

A településen a nyilvános könyvtári szolgáltatási ellátást a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár biztosítja Tompa Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján az 1997/CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b), illetve a 66. § h), pontjában foglaltaknak megfelelően.

 

A használat feltételei

A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja.

A könyvtár szolgáltatásainak megismeréséhez, használatához kérje a könyvtáros segítségét!

 

A könyvtár használói lehetnek könyvtári látogatók és könyvtári tagok.

 

A könyvtár látogatói a szolgáltatások adott körére jogosultak:

·         a könyvtár megtekintése;

·         tájékoztatás a szolgáltatásokról, a gyűjteményről, a könyvtári rendszerről;

·         a nyomtatott dokumentumok helyben használata;

·         a könyvtár elektronikus katalógusának (opac) használata;

·         távhasználattal 24 órán keresztül elérhető szolgáltatások a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár honlapján: www.bacstudastar.hu;

·         tájékoztatás a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár szolgáltatásairól;

·         a nyilvánosság számára meghirdetett ingyenes programok;

·         a könyvtár technikai szolgáltatásainak igénybe vétele (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés )

 

Könyvtári tagsággal igénybe vehető szolgáltatások a fentieken túl:

·         a könyvtár gyűjteményének helyben használata;

·         meghatározott számú dokumentum kölcsönzése meghatározott időre;

·         a kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyzése;

·         könyvtárközi kölcsönzés;

·         számítógépes szolgáltatások, internethasználat;

·         hozzáférés a könyvtár hálózatán elérhető adatbázisokhoz;

·         tájékoztatás, a könyvtáros segítségnyújtása a katalógus, a kézikönyvtár, az eszközök használatához

·         Európai Unióval kapcsolatos információk;

·         könyvtári foglalkozások gyermek- és iskolai csoportoknak;

·         könyvtári rendezvények és tanfolyamok.

 

Könyvtári tagság

A könyvtári tagság ingyenes, könyvtári tagsággal valamennyi könyvtári szolgáltatás igénybe vehető.

A könyvtár tagjává válik az, aki személyi adatait megadja és igazolja. A könyvtári tagok adatai számítógépre és nyomtatott személyi nyilvántartásba kerülnek. A könyvtár a regisztrált használók adatait az adatvédelem törvényi előírásainak megfelelően kezeli. A könyvtári tagságot a számítógépes és nyomtatott személyi nyilvántartás igazolja, amely feljogosít az olvasójegy használatára.

A könyvtári tagság 1 évre szól és évente megújítható.

A 18 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, 18 éven felüli magyar állampolgárnak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges.

Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének, az EU tagországokból érkezőknek - a jogszabályban rögzítettek szerint - személyi igazolványának bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége kell.

 

A kölcsönzés rendje

A könyvtárhasználó a beiratkozás után kikölcsönözheti a könyvtár szabadpolcos állományrészében található könyveket, folyóiratokat.

A könyvtár olvasótermi részében elhelyezett kézikönyvek helyben használhatóak.

A könyvtári tagsággal rendelkező olvasónak lehetősége van bizonyos olvasótermi könyvek kölcsönzésére a könyvtár zárvatartási idejére (zárástól nyitásig, hétvégére). Egyszerre 3 olvasótermi könyv kölcsönzésére van lehetőség. Az olvasótermi kölcsönzés egyedi elbírálás alá esik, a dokumentum gyűjteményi értékének, forgalmának és állapotának figyelembe vételével.

Egy kölcsönzés alkalmával egy olvasó legfeljebb 5 könyvet kölcsönözhet, a kölcsönzési idő 4 hét. Az olvasó kérésére a kölcsönzött könyveket (amennyiben nincs a könyvre előjegyzés) két alkalommal meghosszabbítjuk.

Szakdolgozatok, napilapok, friss folyóiratok, helytörténeti dokumentumok nem kölcsönözhetőek.

A határidőre vissza nem hozott könyvekért a könyvtár késedelmi díjat kér.

 

A könyvtárhasználó kötelezettségei

Kártérítés

A könyvtár épületét, berendezését, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni. Az okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni. A károkozásért a könyvtár szabálysértési vagy büntető feljelentést tesz, illetve a költségek áthárítása mellett polgári eljárást indít.

A használónak a gyűjteményben okozott kárért - a megrongált és a vissza nem hozott dokumentumokért - kártérítést kell fizetnie. A kölcsönző a vissza nem hozott dokumentum mindenkori beszerzési árát téríti meg. A könyvtári tartozását nem rendező használó tagságát felfüggesztjük, kártérítési eljárást kezdeményezünk ellene.

A könyvtár használatát sértő magatartás a könyvtári látogatás és tagság felfüggesztésével jár.

 

Tompa, 2017. február 14.

 

                                      

                                              

1. sz. melléklet

A könyvtári szolgáltatások díjai

 

2017. február 14-től érvénybe lépő díjváltozás szerint

Könyvek előjegyzése ingyenes, postai kiértesítés esetén díja az aktuális postai költség díja.

Elveszett olvasójegy pótlása: 50 Ft/alkalom

Késedelmi díj: 5 Ft/dokumentum/könyvtári nyitvatartási nap

Fénymásolási díjak

A/4-es méretben oldalanként 20,- Ft

A/4-es méretben kétoldalas 30,- Ft

A/3-as méretben oldalanként 30,- Ft

A/3-as méretben kétoldalas 40,- Ft

 

Lézernyomtatás (fekete-fehér):

A/4-es méretben oldalanként 50,- Ft

Számítógép-használat 50,- Ft/félóra

Szkennelés 100,- Ft/oldal2.    sz. melléklet

 

A könyvtár nyitvatartási ideje:

Hétfő                    zárva

Kedd                    10 – 12 ; 13 - 19

Szerda                   9 – 12 ; 12.30 – 17

Csütörtök             10 – 12 ; 13 - 19

Péntek                   9 – 12 ; 12.30 – 17

Szombat                8 - 12

Vasárnap               Zárva

     

 

 

3. sz. melléklet

Számítógép- és internethasználati szabályzat


A szolgáltatás a könyvtár kölcsönzési idejében vehető igénybe.

A gép használatát a kölcsönző asztalnál kell kérni a könyvtárostól. Az internethasználat 1 órára vehető igénybe, szabad gép esetén hosszabbítható.

Az internethasználat térítésmentes, a számítógép-használat térítési díja: 50,- Ft/félóra/gép.  Percdíj nincs, a könyvtár minden megkezdett félórát számol térítésként.

A számítógépekben okozott bármilyen kár esetén a használó anyagi felelősséggel tartozik.

A felhasználó magatartásával, hangos beszédével nem zavarhatja a könyvtárban tartózkodókat és a többi gépnél ülőt. Egy gépnél maximum 1 fő foglalhat helyet.

Karbantartás valamint egyes rendezvények, programok miatt a szolgáltatás szünetelhet.

A számítógépeknél étel és ital fogyasztása tilos! 

A gépek beállításainak változtatása tilos! A gépre programok, szoftverek, játékok nem tölthetőek!

A számítógépeken futó aktív vírusvédelemi szoftverek kikapcsolása, felfüggesztése tilos!

Az olvasó a szolgáltatást nem használhatja törvénybe ütköző cselekményre (a hálózaton elérhető adatok illetéktelen használatára, módosítására, megrongálására, a hálózat biztonságát veszélyeztető információk, programok terjesztésére). Az erőszakos, közízlést és közszemérmet sértő web-oldalak látogatása nem megengedett.

A gépek be- és kikapcsolása a könyvtáros feladata. A gép elhagyása előtt a használónak minden általa használt alkalmazást be kell zárnia.

A könyvtár zárása előtt tíz perccel kérjük a gépek használatának befejezését.

A számítógép- és internethasználati szabályzat elfogadása minden könyvtárlátogatóra nézve kötelező!

A számítógép nem rendeltetésszerű használata, a használati szabályok be nem tartása – kétszeri figyelmeztetést követően – a szolgáltatásból való kitiltást vonja maga után.

 

 

 

Szolgáltatásaink
Rendezvényeink
Intézményünkről
Katalógus
Galéria
Linkgyűjtemény
Vendégkönyv
Elérhetőségeink
©2010 Művelődési Ház és Könyvtár TompaAz oldalt készítette: Connextion Kft.
Készült az Európai Unió támogatásával a
TIOP - 1.2.3/08/01 pályázat keretén belül www.nfu.hu
Jellemző kulcsszavak:
képtár, képek, tompa, tompai, könyv, könyvtár, olvas, olvasás, olvasmány, újság, folyóirat, regény, kölcsönzés, internet, másolás, fénymásolás, múzeum, kiállítás, helytörténet, rendezvények, programok, katalógus, galéria, vendégkönyv, cím, elérhetőség, művelődési központ
websas.hu